Vantaalaisten laaja tuki julkisille terveyspalveluille

Vantaan kaupungin poliittisen oikeiston tarkoitus oli kirjata Vantaa-sopimukseen viiden terveysasema lopettaminen. Jäljelle jäävät kolme "suurta" terveysasemaa olisivat yhteensopivia porvarihallituksen sosiaali- ja terveysalan "uudistuksen" kanssa kuin Suomen asehankinnat Nato-standardeihin. Poliittinen enemmistö oli tuon ajatuksen takana.

Vasemmisto sai neuvotteluissa lievennyksiä. Lopetettavat terveysasemat kuitattiin kevyen palvelun asemiksi. Ensimmäisessä valtuuston kokouksessa Vantaa -sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen puhuttiin pitkään, mitä kevyet palvelut tarkoittavat, eikä sopuun ole päästy.

ON KYSE PERUSTERVEYDENHOIDOSTA

Virkamiehet ja oikeisto ovat jatkaneet linjaansa hämäävällä puheella kolmesta suuresta terveysasemasta. Niistä saataisiin erikoissairaanhoidon palveluja, jotka nyt ostetaan Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiriltä. Annetaan valheellinen kuva paranevista palveluista, vaikka jatkettaisiin perusterveydenhuollon kauan jatkunutta alasajoa. Tämä on tahallista asioiden sekoittamista ja manipulointia. Kun tarkoitusperät eivät kestä päivänvaloa, tarvitaan tällaista sekoilua.

LISÄÄ TEVEYSASEMIA

Perusterveydenhuollon idea on terveyden edistäminen ennalta ehkäisyn avulla. Tämä on edullisinta ja inhimillisintä terveyspolitiikkaa. Ja juuri tästä on uusliberalismin hengessä vuosikymmeniä leikattu. Lähipalvelun periaatteista on jo liikaakin tingitty. Terveysasemia tarvittaisiin nykyistä enemmän. Kun ihmiset saavat huonosti ehkäiseviä terveyspalveluita, eivät he osaa sitä vaatiakaan. Tätä oikeisto käyttää hyväkseen ja sotkee erikoissairaanhoidon tähän kuvioon.

Lähipalvelusta luopuminen perusterveydenhuollossa olisi alasajon jatkoa. Tätä vantaalaiset eivät hyväksy. Terveyspalveluadressiin kerättiin talven aikana lähes 30.000 allekirjoitusta. Ne luovutettiin kaupunginvaltuustolle 4.3.2010. Adressin tähänastinen vaikutus on ollut se, että oikeiston suunnittelemia terveysasemien lakkauttamisia tai supistamisia ei uskallettu keväällä päättää. Ne tulevat päätettäväksi syksyn 2010 budjettikokouksissa.