Miten puolustat julkista terveydenhuoltoa ja muita lähipalveluita?

Paljasta palvelun heikentäjä!


Kuntien vastuulla oleva terveydenhuolto ja moni muu lähipalvelu ei monin paikoin toimi kunnolla. Mistä se johtuu? K-ryhmä eli kokoomus, Katainen, Kuntaliitto, kaiken karvaiset kauppakamarit ja kaiken kukkuraksi kontinentin konservatiivit ovat julkisesti tuotettujen palvelujen kimpussa ideologisista syistä. K-ryhmä ohjaa vaikutusvallallaan kuntien, kuntayhtymien ja Sitran toimia. Ja yksityistäminen etenee.

Keskeinen keino on kunnan omien palvelujen sabotointi. K-ryhmä huonontaa, karsii ja lopettaa kunnan tuottamia palveluja voidakseen perustella ulkoistamisen ja yksityistämisen tarvetta. Se hallitsee nyt päätöksentekoa, mutta sen valta on murrettavissa kuntalaisten yhteistyöllä. Ei näet ole vaikea ymmärtää toimivien lähipalvelujen merkitystä yksilön ja yhteisön hyvinvoinnille. Viime vuonna 30.000 vantaalaista puolusti terveysasemiaan, joukossa arvattavasti tuhansia k-ryhmän poliittisia tukijoita. Helsingin Kontulan terveysasema tuotti k-ryhmälle pettymyksen; kun asukkaat, terveysaseman henkilökunta ja johto, terveyslautakunta ja kaupungin terveysjohto panivat toimeksi. Tämä t-rintama ratkaisi yhteistuumin Kontulan terveysaseman ongelmia viedäkseen k-ryhmältä perusteet yksityistämiseen – ja onnistui siinä. Kokoomuksen hanke Helsingin terveysasemien yksityistämiseksi alkaen Kontulasta torjuttiin viime vuonna.

Kunnan tuottamien palvelujen puolustamiseksi ja parantamiseksi on paljastettava niiden heikentäjät. Henkilökuntapulaan, työoloihin, työpaikan ilmapiiriin ja palvelutasoon saadaan parannuksia, jos halutaan. Mutta k-ryhmän käyttäessä valtaa palvelut heikkenevät. Asukkaiden on yhdessä osoittava halunsa parempaan palveluun. Jätetään kokoomuksen tekosyyt palvelujen ulkoistamiseksi omaan arvoonsa. Luodaan t-rintamia Kontulan malliin lähipalvelujen puolesta.

15.3.2011
Juha Kovanen